Kommunundersökning avslöjar: Svek mot riksdagen och landets cyklister

Nästan 70 procent av Sveriges kommuner saknar strategi för att öka andelen cykelresor. Och bara tio procent gör en årlig utvärdering av sin cykelpolitik. Detta trots att allt fler svenskar cyklar. Det visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av Cykelfrämjandet och Svensk Cykling.
– Det bryter mot riksdagens mål att arbeta för ökad cykling och är ett svek mot landets cyklister, säger de båda organisationerna.

Cykling är en av de hetaste trenderna 2011 enligt en rad trendspanare, och antalet cyklister har ökat dramatiskt på senare år. Bara i Stockholm cyklar idag 80 procent fler jämfört med för tio år sedan. Ökningen är inte minst tydlig under sommarhalvåret. Enligt en undersökning från försäkringsbolaget If visar ett riksgenomsnitt att nästan var femte svensk cyklar till jobbet eller skolan under sommarhalvåret. Och på riksplanet säger sig många politiker numera vilja arbeta för ökat cyklande.

Sverige har därför goda chanser att bli en riktig cykelnation. Men många kommuner kan sätta käppar i hjulen för den utvecklingen. En ny undersökning om kommunernas sätt att jobba med cykelfrågor talar sitt tydliga språk: 69 procent av de som svarade på enkäten har ingen strategi eller handlingsplan för hur man ska öka andelen cykelresor.

– Mycket oroväckande, säger Klas Elm, ordförande i branschorganisationen Svensk Cykling. Kommunerna har en avgörande roll för att cyklandet ska öka i hela landet och samtidigt vara ett säkert färdmedel, men de verkar inte förstå detta.

Undersökningen visar tydligt att kommunerna måste arbeta mer strategiskt för att öka cyklingen. En del i detta är att fler kommuner måste börja utvärdera genomförda insatser inom cykling, något som idag endast 10 procent gör.

– Kommunerna måste bli bättre på att leva upp till riksdagens ambitioner och föra in cyklisternas behov i planering och uppföljning. Vi hjälper gärna till med detta, säger Cykelfrämjandets ordförande Christian Juul.

Totalt deltog 191 av landets 290 kommuner i undersökningen, som genomfördes av Agenda PR på uppdrag av Cykelfrämjandet och Svensk Cykling. 31 procent av kommunerna har redan idag en strategi för cykelfrågor, 15 procent säger att en sådan ska tas fram under 2011.

En kommentar till “Kommunundersökning avslöjar: Svek mot riksdagen och landets cyklister”

  1. [...] Läs mer här. Publicerat i Politik Etiketter undersökning Lämna en kommentar Tweet [...]

Lämna en kommentar