Dubbdäck och vinterservice för cyklar ökar igen

3 december, 2014

Dubbdäck storsäljer även denna vinter.
– Från en redan rekordhög nivå rapporterar våra medlemmar att försäljningen pekar uppåt även i år, svenska vintercyklister vill cykla säkert, säger Berit Gibbs på branschorganisationen Cykel Motor och Sportfackhandlarna.

Nära en femtedel av svenska folket vintercyklar numera, och försäljningen av dubbdäck fortsätter att öka, liksom intresset för att lämna in sin cykel för service hos fackhandlarna. Det framgår i branschorganisationen Svensk Cyklings nyligen publicerade Cykeltrendrapporten 2014 där en av årets spaningar rör den ökade medvetenheten hos vintercyklister.

–Rent generellt tar svensken bättre hand om sina cyklar numera. Eftersom trenden är att man lägger mer pengar på sitt cykelinköp, så lägger man också mer tid och pengar på underhåll som servicearbeten inför vintern. Det ökar cykelns livslängd, säger Berit Gibbs på branschorganisationen
Cykel Motor och Sportfackhandlarna.

Förutom dubbdäck och service säljs även belysning, reflexvästar, hjälmar, varma handskar och tunna vindmössor att ha under hjälmen riktigt bra även denna vinter.

– Säkerhet och komfort är nyckelorden för den moderna vintercyklisten, och för det krävs rätt utrustning. Att svenska cyklister blir allt mer medvetna och kunniga ser jag som ett glädjande tecken på att cykelkulturen i landet stärks för varje år, säger Klas Elm, ordförande i branschorganisationen
Svensk Cykling.

Vintercyklandet i Sverige har alltså etablerats på allvar under senare år, och mellan 2012 och 2013 noterade Sifo en liten ökning – hela 18 procent av svenskarna vintercyklar numera minst en dag i veckan, många cyklar dagligen.

Cykeltrendrapporten 2014 kan laddas ner i sin helhet här:
http://www.cykelsmart.se/wp-content/uploads/2014/11/Cykelrapport_SvenskCykling_2014_WEB.pdf

För mer information, vänligen kontakta:

Klas Elm, ordförande Svensk Cykling, tel 0704-58 01 08,

För

Svensk Cyklings Cykeltrendrapport: Fortsatt försäljningsökning – cykeln nu en självklar del av svenskens vardag

26 november, 2014

Försäljningen av cyklar ökar för tredje året i rad och har sedan 2011 stigit med nära 17 procent. Svensken nöjer sig inte längre med en enda hoj – och vill dessutom ha cykeln personligt stylad. Dessa resultat och många andra spaningar presenteras i branschorganisationen Svensk Cyklings färska trendrapport.

Cykeltrendrapporten (kan laddas ned, se nedan) sammanfattar spaningar som branschorganisationen Svensk Cykling gjort under det gångna året. Flera av de fakta och trender som presenteras i rapporten har en sak gemensamt: de är uttryck för att cyklandet i Sverige blivit ett naturligt och viktigt inslag i svenskt vardagsliv.

Bland annat bekräftas att det säljs allt fler cyklar i landet. Nya siffror som presenteras visar en ökning på cirka fem procent det senaste året jämfört med föregående säsong. Ökningen de senaste tre åren är nära sjutton procent.

Cykeltrendrapporten konstaterar också att:

• Cykeln har blivit en problemlösare.
• Allt fler skaffar en andracykel.
• Begreppet förmånscykel har kommit för att stanna.
• Svenska cyklister vill ha bekväma lättcyklade cityhybrider – men gärna personligt stylade!

– Vad vi ser är en cykelkultur som övergått i en mer mogen fas. När allt fler väljer hojen före bilen, och en imponerande stor andel svenskar gör det året runt dessutom, stärks cyklandets roll i samhället, säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling.

Cyklandet i de svenska storstäderna ökar, åtminstone om man ska tro på trafikkontoren i landets tre största städer. Men mätmetoderna skulle kanske behöva en rejäl översyn. Cykeltrendrapporten försöker att reda ut begreppen i kapitlet ”Oreda i storstädernas cykelstatistik”.

I många svenska kommuner pågår för övrigt ett målmedvetet och ambitiöst arbete för att möjliggöra en ökad andel cykelpendlare. Malmö är idag den stad som går i bräschen för en modern syn på urban cykelkultur. Följdriktigt blev kommunalrådet Karolina Skog (MP) årets mottagare av Svensk Cyklings politikerpris, som presenteras mer utförligt i Cykeltrendrapporten.

I Svensk Cyklings uppdrag ligger också att hålla ett kritiskt öga på förutsättningarna för ett ökat cyklande i landet. Som ett logiskt led i det arbetet ligger till exempel den granskning av statens satsning på infrastruktur under de kommande tio åren, som trafikforskaren Krister Spolander gjort i samarbete med Svensk Cykling.

För den som hade hoppats på en rejäl satsning på cykelinfrastruktur är den läsningen tyvärr nedslående. I rapporten presenteras hela listan över statens cykelsatsningar, län för län.

Den färska trendrapporten innehåller också fakta om svenskens cykelvanor från den Sifo-undersökning som gjorts på Svensk Cyklings uppdrag.

Här kan du ladda ner hela rapporten!

För mer information, kontakta:
Klas Elm, ordförande Svensk Cykling, tel 0704–58 01 08

Regeringens förslag om stöd till kommunala klimatinvesteringar mm: Öppnar för cykelinvesteringar

10 november, 2014

Efter åtta års stiltje återinför nu den nya regeringen kommunala stödprogram för klimatinvesteringar – tidigare LIP och KLIMP – och ett stadsmiljöprogram. Sammanlagt ska 4 miljarder satsas under mandatperioden. Kommunerna kommer nu att direkt kunna söka medel för lokala åtgärder som reducerar koldioxidutsläppen från bl a trafiken. Detta skriver av Stefan Löfven och Åsa Romson i DN Debattden 21 oktober och återfinns i budgetförslaget som den nya samarbetsregeringen lagt fram.

Cykelorganisationerna kan nu säga att äntligen har regeringen lyssnat på oss!

Under nu nästan tre år har Svensk Cykling, Naturskyddsföreningen, Cykelfrämjandet och TRAMPKRAFT gemensamt arbetat för en bättre infrastrukturpolitik för cyklingen. Den fråga vi främst lyft fram har just gällt en särskild statlig investeringsram, en cykelpott för medfinansiering i de kommunala planeringssystemen. Det har vi gjort i debattartiklar, utredningar och skrivelser till den tidigare regeringen och riksdagen.

Vi har hävdat att bristerna i cykelinfrastrukturen kommer att kvarstå minst ett halvt sekel om inget görs. Trots många politiska markeringar i de transportpolitiska besluten sedan början av 2000-talet, och trots myndigheternas många handlingsstrategier och planer där betydelsen av ökad cykling lyfts fram på ett helt annat sätt än tidigare, har cykeln hittills bara fått småpengar, mindre än en (1) procent av infrastruktursatsningarna som den gamla riksdagen nyligen beslutade om. För att bygga ifatt decenniers underlåtenheter behövs minst fem gånger så mycket.

Samverkan mellan staten och kommunerna behöver därför utvecklas för att tillgodose de oskyddade trafikanters behov av säkra och framkomliga cykelvägar i både små och stora kommuner. Vi har under åren som gått sett att de nationella och regionala planeringssystemen nästan uteslutande resulterat i investeringar i tung motorinfrastruktur runt om i landet.

Nu finns det en chans att bryta denna ensidighet. Regeringens förslag öppnar nu för riktiga satsningar på ökad och säkrare cykling. Men detta är bara ett första steg, än så länge. Vi kommer att noga följa hur detta utformas i sina detaljer så att cykelns länge eftersatta behov äntligen får en chans att bli tillgodosedda.

 

Klas Elm, Svensk Cykling

Krister Spolander & Claes Unge, Trampkraft

Lars Strömgren, Cykelfrämjandet

Sven Hunhammar, Naturskyddsföreningen

 

Cykelstölderna halverade på tjugo år

2 september, 2014

Cykelstölderna i landet har ökat det senaste året. Men under de senaste tjugo åren har antalet cykelstölder nära halverats.

– Den långsiktiga trenden är glädjande, men det går att göra mer för att minska antalet stölder. Kommuner och arbetsgivare kan göra mer, och den enskilda cyklisten kan göra livet lite svårare för cykeltjuvar, säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling.

1994 stals 119 802 cyklar i hela landet, under 2013 stals 66 089 cyklar, en minskning med 45 procent, nästan en halvering av cykelstölderna på tjugo år alltså. Under det senaste decenniet, mellan åren 2004-2013 minskade andelen cykelstölder med sju procent i hela landet.

Idag ligger nivåerna under 70 000 anmälda cykelstölder, alltså en halvering sedan 1990-talet. Det har heller inte stulits så få cyklar sedan mätningarna började göras 1975. Det visar en granskning av Brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik för anmälda cykelstölder i landet som branschorganisationen Svensk Cykling låtit göra.

Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling, ser flera orsaker till att cykelstölderna minskat så drastiskt över tid:

– Allt fler cyklar oftare, och cykeln har blivit ett viktigt transportmedel snarare än fritidsnöje. Därmed har vi helt enkelt blivit duktigare på att ta hand om våra cyklar, lärt oss hur man låser fast cyklarna med mer stöldsäkra lås.

Klas Elm tror också att det faktum att många kommuner och arbetsgivare skapar fler och säkrare cykelparkeringar är gynnsamt för utvecklingen.

– Mycket bra har gjorts men det kan göras mycket mer. Malmö Stads satsning på cykelgaraget Bike & Ride vid Centralstationen är föredömligt, och man kan hoppas att fler kommuner följer det goda exemplet.

På senare år ligger siffrorna för cykelstölderna relativt jämnt. Vissa år ökar cykelstölderna i några län och minskar samtidigt i andra län.

Enligt Brå är det nämligen vanligare att cykeln stjäls på allmän plats, snarare än i hemmet. Allra vanligast är cykelstölder i städer med högskola och universitet.

Det finns några viktiga saker att tänka på för cyklister som vill göra livet svårare för cykeltjuvar. Här är checklistan:

  1. Lås fast cykeln ordentligt, ramen ska vara fastlåst i cykelstället.
  2. Använd ett bra lås som är godkänt av Stöldskyddsföreningen. Fråga din lokala cykelfackhandlare om du är osäker.
  3. Lås fast lättstulna delar.
  4. Registrera och stöldskyddsmärk cykeln.

För mer information, vänligen kontakta:
Klas Elm, ordförande Svensk Cykling 0704 – 58 01 08

Nationell satsning för att fler elever ska gå och cykla till skolan!

25 augusti, 2014

Undersökningar visar att om elever själva får välja så tar de sig helst till och från skolan för egen maskin. Ändå skjutsas de idag som aldrig förr. Det farliga trafikkaoset som uppstår runt skolor i samband med avlämning och hämtning, har kommit att bli ett omdebatterat problem. Både utifrån hälso-, miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.

Gå och cykla till skolan är en nationell utmaning som arrangeras för nionde året i rad och vänder sig till Sveriges alla elever och pedagoger i år F-6. Förra året deltog över 30 000 elever i utmaningen och bakom aktiviteten står Trafikkalendern i nära samarbete med Svensk Cykling.

- ”Gå och cykla till skolan” bygger på en god samverkan med kommuner och skolor. Målsättningen är att bilåkandet till och från skolan minskar och att fler föräldrar, elever och pedagoger upptäcker fördelarna med alternativa färdsätt, meddelar projektledare Camilla Bergholm från Trafikkalendern.

Klas Elm, som är ordförande i Svensk Cykling, förespråkar bilfria zoner runt landets grundskolor.

- Vi stödjer Gå och cykla-kampanjen helhjärtat. Att kunna ta sig till skolan för egen maskin, som att gå eller cykla, borde vara en rättighet för alla elever. Men det är vi vuxna som är problemet, säger Klas Elm.

Tävlingen pågår under september och oktober. Skolor väljer själva vilka två veckor under denna period man vill vara med och delta. Genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan samlar man ihop så många respoäng som möjligt. Den skola som samlar in flest poäng i förhållande till antalet deltagare vinner 15 000 kronor. Precis som tidigare år tävlas det om priser värda mer än 50 000 kronor. Inte bara skolan har chans att vinna priser, utan även klasser, pedagoger och enskilda elever.

Anmälan till utmaningen görs direkt via webbsidan www.gaochcykla.se. Där finns också övrig information om priser, regler och roliga aktiviteter. Man kan också följa utmaningen på Facebooksidan ”Gå och cykla till skolan”.

Kontakt

För frågor och mer information kontakta Camilla Bergholm e-post camilla.bergholm@trafikkalendern.se eller ring 0706-82 11 56.

Om Trafikkalendern

Trafikkalendern är sedan 24 år utgivare av ett omfattande läromedel om trafiksäkerhet för barn, som riktar sig till årskurserna F-6. Alltså samma målgrupp som ”Gå och cykla till skolan” vänder sig till. Mer information om Trafikkalendern finns på www.trafikkalendern.se

Om Svensk Cykling

Svensk Cykling är en branschorganisation vars syfte är att få fler svenskar att cykla oftare. Den som cyklar regelbundet får bättre hälsa och bättre ekonomi – samtidigt som man med varje tramptag bidrar till en bättre miljö. Svensk Cykling arbetar med information och opinionsbildning för att stegvis utveckla cyklingen till en ny folkrörelse. Mer information om Svensk Cykling finns på www.svenskcykling.se

Umeå svensk vinnare i Cykelkampen

27 juni, 2014

Umeå har tilldelats priset som Sveriges bästa cykelstad, som bästa svenska stad i tävlingen European Cyckling Challenge. Bakom framgången ligger stadens cyklisters stora engagemang – tillsammans har man cyklat nära 7 600 mil, mer än ett varv runt jorden.

I år deltog Umeå för första gången men cyklade ändå till sig en fin sjätteplats i Europa, och bäst av alla deltagande svenska städer. En procent av Umeås befolkning har ställt upp och cyklat för Umeå. Med 1143 medlemmar i laget cyklade Umeåborna totalt 75 999,77 km, eller nära 76 00 mil. Skulle alla dessa resor istället gjorts med bil, motsvarar det koldioxidutsläpp upp till cirka 15 400 kg.

Klas Elm, ordförande i branschorganisationen Svensk Cykling, delade under fredagen ut priset som Sveriges bästa cykelstad i European Cycling Challenge till Umeå.

– Umeå är en bra stad att cykla i och det är med glädje jag delar ut priset till en av Sveriges bästa cykelstäder och stadens alla cyklister, säger Klas Elm.

Under hela maj månad har cyklister från 32 olika städer registrerat sina cykelsträckor och bland de lag som hamnade i toppen finns Umeå. Umeå kom dock på andra plats när det gäller antal kilometer per tusen invånare, slagen bara av Telsiai District i Litauen. Det står utom allt tvivel att cyklisterna i staden gått in med stor entusiasm i tävlingen.

– Vi är djupt imponerade över deltagarnas insats. Detta är ytterligare ett bevis på att Umeå ligger i framkant som cykelstad, säger Emma Ödling, projektledare Be Green Umeå

The European Cycling Challenge – eller Cykelkampen som den kallas i Sverige, – är en årligen återkommande tävling där städer i Europa utmanar varandra om vem som kan cykla längst. Cykelkampen går ut på att den stad som cyklar flest mil vinner. Bäst i Europa, och därmed vinnare av hela tävlingen blev Warszawa.

Högsäsong för cykling – så sommarrustar du hojen!

17 juni, 2014

Nästan hälften av alla svenskar cykelmotionerar och var femte svensk cyklar dagligen under sommarhalvåret. Men det gäller att vårda cykeln – för att cykla säkrare och mer ekonomiskt. Det rådet ger Svensk Cykling som ställt samman en checklista för att sommarrusta cykeln.

Var femte svensk cyklar minst fyra dagar i veckan under sommarhalvåret. Nästan var tredje svensk cyklar minst en dag i veckan. Och nästan hälften av alla svenskar använder cykeln för motion under sommarhalvåret. Det visar den årliga undersökningen som Sifo gör om svenska folkets cykelvanor på uppdrag av branschorganisationen Svensk Cykling.

Men många som nu tagit ut sin vinterförvarade cykel har ibland lite för bråttom. Onödigt slarv med cykelskötseln innebär att cykeln riskerar att bli trafikfarlig. Dessutom åldras cykeln i förtid. En smutsig kedja sliter till exempel ner kuggarna, men en välskött kvalitetscykel håller i många år. Därför finns det också pengar att spara på sikt om man sköter om sin tvåhjuling.

– Det är varken svårt eller tidskrävande att förbereda sin cykel för sommarsäsongen, man kan göra det mesta själv. Det handlar om rätt basala saker – hålla cykeln ren, välpumpad och smörjd, säger Klas Elm, ordförande på Svensk Cykling.

Oavsett om cykeln stått oanvänd en längre tid, eller om den använts flitigt hela våren men underhållets glömts bort, är det lätt att fixa i ordning hojen. Svensk Cykling har sammanställt en checklista för att rusta cykeln inför en lång härlig sommarsäsong:

Checklista – sommarrusta cykeln:

Tvätta cykeln med ljummet vatten och en borste. Undvik fräna avfettningsmedel!

Kolla belysningen fram och bak och att alla reflexer är hela och rena

Kolla så att bromsarna fungerar som de ska och att styret inte sitter löst

Dra åt alla muttrar, skruvar  – kom ihåg att pedalerna är gängade åt fel håll

Rengör kedjan och torka av med en trasa. Olja sen in kedjan och kolla så att den är lagom spänd. (Den ska inte gå att dra mer än 1 cm upp eller ner)

Pumpa upp däcken

Om hjulet är skevt, om växlarna hoppar eller om bromsarna tar dåligt – lämna in cykeln hos cykelfackhandlare för service.

För mer information, vänligen kontakta:

Klas Elm, ordförande Svensk Cykling, 0704-58 01 08

Svenska Cykelstäder vill bli ännu bättre

11 juni, 2014

En ny satsning för Sveriges bästa cykelstäder har just inletts. I förra veckan, under den nationella Cykelkonferensen i Malmö, träffades tolv av Sveriges bästa cykelkommuner för att diskutera formen för Svenska Cykelstäder. Ett nytt nätverk där kommuner går samman för att lägga i en högre växel för cykelfrågorna. Kriterierna för att vara med kommer att vara tuffa och ambitionerna är höga. Initiativtagarna bakom nätverket är Svensk Cykling, Cykelfrämjandet och Malmö Stad.

Idén föddes en mingelkväll under Almedalsveckan förra året. Inspirerade av andra nätverk, som Klimatkommunerna och Spårvagnsstäderna, väcktes frågan: Varför finns det inget liknande nätverk för cykelfrågor?

- Kommunerna är i slutändan de viktigaste aktörerna när det gäller att öka cyklingen i Sverige, säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling och en av initiativtagarna bakom nätverket Svenska Cykelstäder.

- Cykelplanering har gått från att vara en perifer fråga till en strategisk nyckelfråga i planeringen av växande städer. Svenska Cykelstäder är ett initiativ för att lyfta detta arbete till nya nivåer, fortsätter Karolina Skog (MP), kommunalråd för framtidens trafik i Malmö.

Målet är att bli ett kunskapskluster av duktiga politiker och tjänstemän, att öka samarbetet kommunerna emellan samt att tillsammans påverka cykelpolitiken på det nationella planet. Själva nätverket ska kunna initiera och sprida forskning och metoder för hur man bäst ökar cyklingen inom kommunerna.

–  Vi vill samla de bästa städerna i ett nätverk, de som verkligen vill göra något på detta område. De som når upp till kriterierna och som sedan kan kalla sig Svensk Cykelstad kommer att kunna lära av varandra i nätverket och dessutom tjäna som förebild för andra städer och kommuner i Sverige, säger Klas Elm.

Förra veckans möte var startskottet för Svenska Cykelstäder, och inbjudna till diskussionen var Umeå, Luleå, Sundsvall, Karlstad, Gävle, Örebro, Uppsala, Stockholm, Linköping, Halmstad, Göteborg, Helsingborg, Lund och Malmö. Fler kommuner väntar redan vid dörren och responsen från de redan tillfrågade kommunerna är mycket positiv:

- Svenska städer har länge planerats med bilen i fokus och cykeln på undantag. Det är därför mycket glädjande att Svenska Cykelstäder kan göra gemensam sak för att förbättra cyklisternas villkor i hela Sverige, säger Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd i Stockholm.

-  Vi kommer ha väldigt mycket nytta av varandras erfarenheter och av att stärka varandra framförallt politiskt, där vi faktiskt är eniga över partigränserna, säger Anna Jähnke (M), ordförande i miljönämnden i Helsingborg.

-  Vi i Luleå känner oss stolta och hedrade att få ingå i det här nätverket. Jag är övertygad om att nätverket kommer att vara ett mycket bra stöd för oss i vårt ambitiösa arbete med att planera för hållbara transporter. I gengäld hoppas vi kunna vara en inspiration för andra kommuner särskilt när det gäller vintercykling, säger Lenita Ericson (S), ordförande i tekniska nämnden, Luleå kommun.

-  Gävle är liksom Luleå i en kraftig tillväxtfas där förtätningsdebatten och diskussioner kring attraktiv stad står högt på dagordningen. Vi arbetar just nu med ett nytt miljöstrategiskt program och är jätteglada över chansen att få vara med i nätverket, säger David Eldrot, projektledare för cykling, Gävle kommun.

- Insikten om cykelns avgörande roll i morgondagens hållbara städer har glädjande nog ökat betydligt de senaste åren. Bildandet av nätverket gör att vi kan lära ännu mer av varandra och därmed skynda på arbetet, säger Tove Bergman (MP), ledarmot i kommunstyrelsen i Halmstad.

-  Lund har historiskt och kulturellt sett haft ett försprång. En medeltida stadskärna har aldrig riktigt lämpat sig för bilen. Men vi har tuffa klimatmål och vill bli bättre både på att nå de som pendlar in till Lund och på att separera cyklande från gående. Vi ser också att det behövs nya lagar och då krävs mobilisering från oss kommuner, säger Karin Svensson Smith (MP), vice ordförande i tekniska nämnden, Lunds kommun.

Initiativtagarna menar att detta bara är början på en starkare cykelutveckling i Sverige.

-  Nu är vi många som verkligen vill göra mer och ett par till kommuner kommer att bjudas in nu i det första skedet, avslutar Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandets riksorganisation.

För mer information, kontakta:

Karolina Skog, Kommunalråd, Malmö stad, 0734-26 44 64, karolina.skog@malmo.se
Klas Elm, Ordförande Svensk Cykling, 0704-58 01 08, elm@elektronikbranschen.se

Lars Strömgren, Ordförande Cykelfrämjandet, 0736-55 45 82, lars.stromgren@cykelframjandet.se

Tio smarta råd inför cykelköpet

8 maj, 2014

Cykelboomen i Sverige har lett till ett rekordstort utbud av cyklar, och nu är det högsäsong för cykelförsäljningen i landet. På lördag är det dessutom Cykelns Dag i hela landet. Svensk Cyklings guide Tio smarta råd inför cykelköpet hjälper cykelsugna svenskar att undvika felköp.

På lördag den 10 maj är det Cykelns Dag i hela landet. En chans att klämma, känna och kolla på säsongens nya cykelmodeller, och få goda råd av fackhandelns kunniga folk. För den som funderar på att köpa cykel finns alla möjligheter att få god hjälp. Men det finns några saker som är bra att tänka på redan innan man besöker sin lokala cykelhandlare.

Branschorganisationen Svensk Cykling har sammanställt en enkel guide för ett lyckat cykelköp, som underlättar inför besöket hos cykelhandlaren.

– Cykelboomen i Sverige har inneburit att vi idag kan välja på ett rekordstort utbud av färger och cykelmodeller. Många använder cykeln till flera behov, både pendling och motion, och det påverkar i sin tur valet av cykel. Då skadar det inte att man förberett sig en smula, säger Klas Elm, ordförande i branschorganisationen Svensk Cykling.

Tio smarta råd inför cykelköpet:

1 Användning
Tänk efter hur ofta och när du ska använda cykeln. Varje dag? Är cykeln för transport eller motion? Året runt eller sommarsäsong?

2 Behov
Fundera över vilka behov cykeln ska lösa. Många köper idag en andracykel för att slippa kompromissa.

3 Anlita proffs
Välj en cykelfackhandlare med omsorg – de är proffs med kunskap och erfarenhet.

4 Provcykla
Förklara för säljaren vad du vill använda cykeln till och hur ofta. Provcykla ett par cyklar på en liten runda. Det är inte bara typ och modell som ska väljas, utan även ramstorlek.

5 Justera
Cykelhandlaren justerar cykeln efter dina behov. Att sitta rätt minskar skaderisken och ökar bekvämligheten.

6 Tillbehör
Tänk igenom vilka tillbehör och vilken utrustning du behöver. Resonera gärna med säljaren. Hjälm är att föredra, för barn är det ett måste.

7 Bra lås
Köp ett bra godkänt lås som du kan låsa fast cykeln med.

8 Registrera cykeln
Registrera cykeln, se över dina försäkringar och kolla vilka garanti- och servicevillkor butiken tillämpar.

9 Efterjustera!
Återvänd till butiken efter 30 timmars cyklande för efterjustering.

10 Njut!
Njut av ditt liv som cyklist.

(Använd gärna guiden, men uppge källa: Svensk Cykling)

För mer information, vänligen kontakta:
Klas Elm, 0704-58 01 08

2014 års cykeltrend: Cykeln som problemlösare

28 april, 2014

Cykeln som problemlösare i vardagen – så ser 2014 års cykeltrend ut. Det visar branschorganisationen Svensk Cyklings årliga trendspaning som baseras på intervjuer med landets ledande cykelfackhandlare och sportkedjor.

För sjunde året i rad har Svensk Cykling låtit kartlägga trender och beteenden hos cykelköparna i landet. Analysen av branschorganisationens intervjuer med landets ledande cykelfackhandlare samt sportkedjor som är återförsäljare av cyklar visar en ny tydlig trend:

– 2014 börjar allt fler betrakta cyklandet som en smart problemlösare. För alla som har möjlighet att cykelpendla finns det tid och pengar att spara, och motionen får man på köpet. Som bonus bidrar man till ett mer hållbart samhälle, säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling.

45 procent av bilresorna i vårt land är kortare än fem kilometer, en sträcka man cyklar på en kvart, och här finns många vinster att göra på två hjul:

– Många människor upplever att tiden inte riktigt räcker till: jobb, hämtning av barn, bilköer och försenad kollektivtrafik. Cykelns status har höjts de senaste åren, och i och med det får nu svensken upp ögonen för att cykeln kan lösa många vardagsproblem, säger Klas Elm.

Att hinna med regelbunden träning blir tyvärr en lyx som inte alla hinner med, men för den som cykelpendlar dagligen kommer vardagsmotionen på köpet. Det märker inte minst arrangörerna bakom det stora motionsloppet Vätternrundan:

– För några år sen pratade vi om månader och dagar, nu är det minuter och sekunder som gäller om man vill ha en plats i de större motionsloppen, Vätternrundan fylldes inför 2014 på drygt tio minuter, säger Eva-Lena Frick, VD för Vätternrundan, som tror sig veta varför motionscykling på senare år blivit en stor nationalsport:

– Allt fler upptäcker den fysiska aktivitetens betydelse för sin hälsa och vill ha en utmaning för sin träning – Vätternrundan är målet för många.

Trenden bekräftas också av statistiken. När Svensk Cykling lät Sifo undersöka svenska folkets cykelvanor i höstas visade sig att var femte svensk cykelpendlar dagligen, och nästan hälften av alla svenskar använder cykeln för motion under sommarhalvåret.

– Cykeln är på så vis en genialisk uppfinning – den må vara över hundra år gammal, men har aldrig varit mer aktuell än idag. Cykeln kan också lösa motionsbehovet för personer som har problem med till exempel knän. Cykla är faktiskt en aktivitet som de flesta kan utöva, säger Klas Elm.

Fakta/ Cyklandet i Sverige
• Var femte svensk cykelpendlar dagligen till jobb eller skola/universitet.
• Nästan hälften av alla svenskar (44%) använder cykeln som motionsredskap under sommarhalvåret.
• Nära var tredje svensk (28%) cykelpendlar till jobb eller skola minst en dag i veckan.
• En knapp femtedel av befolkningen (18%) cykelpendlar till jobb eller skola/universitet även under vinterhalvåret.
• 11 procent av befolkningen cykelpendlar dagligen under vinterhalvåret.

Källa: ”Svenska folkets cykelvanor”, undersökning gjord av Sifo 2013 på uppdrag av Svensk Cykling.

För mer information, vänligen kontakta:
Klas Elm, 0704-58 01 08