Gå & Cykla med klassen våren 2015!

2 april, 2015

Gör en klassutflykt och delta i våraktiviteten Gå & Cykla med klassen. Dokumentera utflykten med hjälp av bild och text, och räkna ut klassens sammanlagda färdsträcka. Aktiviteten pågår mellan 1 april och 20 maj och vänder sig till lärare och elever i år F-6. Med aktiviteten Gå & Cykla vill vi främja hälsan hos barn och unga, förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer samt bidra till en hållbar utveckling.

Parallellt med klassutflykterna pågår en interaktiv resa genom Sveriges landskap på Trafikkalenderns webb! Varannan dag stannar vi till och lär oss mer om landskapet vi besöker. Aktiviteten sker i nära samarbete med Svensk Cykling.

Så här går det till:
1. Enas om ett utflyktsmål, kartlägg färdvägen och undersök om det finns några trafikfarliga platser.
2. Ni som cyklar: Kolla att cyklarna är rätt utrustade. Besiktningsprotokoll och annan fakta om säker cykling finns på Trafikkalenderns webbplats. Involvera gärna föräldrarna.
3. Dokumentera utflykten med bild och text.
4. Räkna ut klassens sammanlagda färdsträcka.
5. Skapa ett klassalbum och/eller redovisa den sammanlagda färdsträckan på Trafikkalenderns webbplats. Obs! Om en klass inte vill publicera sina bilder på webben kan man välja att bara redovisa den sammanlagda färdsträckan.

Gå & Cykla med klassen pågår mellan den 1 april och 20 maj 2015. Mellan dessa datum går det att publicera ett eller flera klassalbum och/eller redovisa den sammanlagda färdsträckan från en eller flera klassutflykter på Trafikkalenderns webbplats.

För mer information om aktiviteten besök www.trafikkalendern.se

 

Nybildad allians ska lyfta cykelfrågor: Nya Svensk Cykling

10 mars, 2015

Cykling ska få en starkare röst i Sverige. Landets ledande intresseorganisationer i cykelfrågor går ihop i en bred allians och bildar en ny intresseorganisation under namnet Nya Svensk Cykling. Bakom initiativet står bland annat Cykelfrämjandet, Cykelbranschen, Vätternrundan och Naturskyddsföreningen.
– Ett nödvändigt steg för att stärka cyklingens ställning i Sverige, säger Lars Strömgren, ordförande i den nya alliansen.

Onsdagen den 4 mars tog riksdagen ett historiskt viktigt beslut som ger Sverige en nationell cykelstrategi för att främja ökad cykling och som sätter infrastruktur i fokus, men mycket mer måste ske områden om Sverige ska kunna bli en cykelnation.

Det menar flera välkända organisationer som nu bildar en ny intresseorganisation, Nya Svensk Cykling, för att med samlad kraft kunna trycka på ännu tuffare i cykelfrågor med målet att öka cyklandet i Sverige. I den nya breda cykelalliansen ingår Cykelfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Cykelbranschen, Svenska Cykelförbundet, Vätternrundan och Turistcykellederna.

– Utvecklingen går för långsamt, det krävs ett samlat krafttag för att öka cyklandet. Det behövs också en omfattande samsyn kring behovet av politiska insatser för att ge fler möjligheten att välja cykeln. säger Lars Strömgren, ordförande i Nya Svensk Cykling.

Som exempel på åtgärder som på allvar kan främja cyklingen nämner Lars Strömgren behovet av sammanhållande vägnät för cykel, bättre möjlighet att kombinera cykel med kollektivtrafik och utökade möjligheter för arbetsgivare att göra avdrag för personalcyklar och möjligheten för anställda att använda sitt friskvårdsbidrag till cykelinköp.

– Förhoppningen är att fler politiker, både på riksplanet och i Sveriges kommuner och regioner i ännu högre utsträckning förstår värdet av ökad cykling – för miljö, folkhälsa och städernas framkomlighet. Det är en global trend att satsa på cykling, över hela världen är cykeln på framfart, men hänger Sverige med? säger Klas Elm, VD för Nya Svensk Cykling.

För mer information, kontakta Nya Svensk Cykling:
Lars Strömgren, ordförande, 0736- 55 45 82
Klas Elm, VD, 0704 – 58 01 08

 

Nya Svensk Cyklings politiska krav under parollen ”Gör Sverige till cykelnation”:

- Bygg bättre, mer och säkrare cykelinfrastruktur.
- Satsa mer resurser på drift och underhåll av befintlig cykelinfrastruktur.
- Prioritera cykeln högre i hur markytan i våra städer används.
- Sänk bashastigheten för motorfordon i svenska städer.
- Skapa enklare regler för markåtkomst av cykelleder.
- Ökad åtkomst för cyklister till allmänna vägar för motion och tävling.
- Utökade resurser till cykelplanering på alla politiska nivåer.
- Det krävs fler beslut inom trafikregleringen som gynnar cyklisters framkomlighet – som tillåten högersväng vid rött ljus och cykling mot enkelriktat.
- Att ta med cykel i kollektivtrafiken måste bli enklare, och parkeringsmöjligheter vid tåg- och busshållplatser måste förbättras.
- Utökade möjligheter för arbetsgivare att göra avdrag för personalcyklar samt för anställda att använda sitt friskvårdsbidrag till cykelinköp.
- En översyn av trafikförsäkringar.

Johan Andersson och Lotta Finstorp årets mottagare av politikerpriset

17 februari, 2015

Johan Andersson (S) och Lotta Finstorp (M) heter årets mottagare av Svensk Cyklings politikerpris. Branschorganisationen Svensk Cykling delar årligen ut priset till politiker som utmärkt sig särskilt för att ha verkat för att lyfta fram cyklingens positiva effekter.

Svensk Cykling delar varje år ut ett pris till den eller de politiker som under det senaste året verkat för att lyfta fram cyklingens positiva effekter för folkhälsa, miljö och trafiksituation. Årets upplaga av Svensk Cyklings politikerpris går till två riksdagspolitiker, socialdemokraten Johan Andersson och moderaten Lotta Finstorp.

Svensk Cyklings ordförande Klas Elm om valet av årets mottagare av politikerpriset:

– Mycket har hänt som gynnat cyklismen i Sverige på senare år, men minst lika mycket arbete återstår. Ett stort ansvar vilar på våra folkvalda, i såväl riksdagen som på kommunalnivå. Lotta Finstorp som Johan Andersson är två utmärkta exempel på politiker som vill inspirera till en bra diskussion om cykling i riksdagen och som ser vikten av samarbete mellan alla goda krafter inom det politiska livet, säger Klas Elm, ordförande i svensk Cykling.

De båda pristagarnas ledande roller i Riksdagens Cykelnätverk har spelat en stor roll för att de i år tilldelas Svensk Cyklings politikerpris 2015.

Fakta/ Tidigare mottagare av Svensk Cyklings politikerpris

 2014: Karolina Skog

2013: Kent Johansson

2012: Per Anckersjö

2011: Karin Svensson Smith

2010: Anneli Hulthén

Svensk Cyklings motivering till valet av årets pristagare:

Ska Sverige kunna fortsätta att utvecklas som cykelnation krävs ett initierat och idogt engagemang hos de folkvalda. Som ett led i att stärka kunskapen och intresset för cykelfrågor i riksdagen tog Svensk Cykling för ett par år sedan initiativ till Riksdagens Cykelnätverk, med syfte att vara ett forum för inspiration och diskussion kring cykelfrågor för riksdagsledamöter, som oberoende av partitillhörighet ska ges regelbundna möjligheter att diskutera och inspireras av den senaste forskningen.

De två ledande riksdagsledamöterna i cykelnätverket är Johan Andersson (S) och Lotta Finstorp (M), och de två får i år dela på Svensk Cyklings årliga politikerpris. Inte bara är de viktiga fixstjärnor i Riksdagens Cykelnätverk, de är också goda företrädare för den hoppingivande ambitionen hos allt fler riksdagspartier att föra fram cyklingen som en viktig del av det framtida svenska samhället.

Johan Andersson och Lotta Finstorp har också ett väl dokumenterat engagemang för cykling i sitt ordinarie riksdagsarbete, genom att aktivt verka för att olika slags frågor som främjar ett ökat cyklande i landet förs fram i riksdagsarbetet.

De är därför två mycket värdiga mottagare av Svensk Cyklings årliga politikerpris.

 

 

Fredrik Gerttens film Bikes vs Cars får premiär 6 mars

12 februari, 2015

Fredrik Gerttens nya dokumentärfilm BIKES vs CARS kommer att ha Sverigepremiär den 6 mars över hela landet, genom Folkets Bio.

Fredrik Gertten är ett för många välkänt namn och en prisvinnande dokumentärfilmare med en lång lista filmer bakom sig. Bananas!-filmerna har till exempel visats i över hundra länder.

När Bikes vs Cars sökte pengar via crowdfunding-sidan Kickstarter så fick man stöd av över 2000 personer i 50 länder.  Fredrik Gerttens nya film Bikes vs Cars skildrar en global kris vi vet att vi borde snacka mer om: klimatet, jordens resurser, städer där all yta är skukad av bilar, det ständigt växande smutsiga bullrande trafikkaoset.

Gertten pekar direkt på de ”mäktiga intressen som tjänat på privatbilismens framväxt som investerat miljarder varje år på lobby och reklam för att skydda sina affärer”. I filmen möter man aktivister och tänkare som kämpar för bättre städer och som vägrar sluta cykla.

Filmen utspelas i Los Angeles, Toronto, Sao Paulo, Bogota, Berlin och Köpenhamn. För mer info om var filmen visas, se filmens egen Facebooksida!

Här finns en trailer till filmen.

Dubbdäck och vinterservice för cyklar ökar igen

3 december, 2014

Dubbdäck storsäljer även denna vinter.
– Från en redan rekordhög nivå rapporterar våra medlemmar att försäljningen pekar uppåt även i år, svenska vintercyklister vill cykla säkert, säger Berit Gibbs på branschorganisationen Cykel Motor och Sportfackhandlarna.

Nära en femtedel av svenska folket vintercyklar numera, och försäljningen av dubbdäck fortsätter att öka, liksom intresset för att lämna in sin cykel för service hos fackhandlarna. Det framgår i branschorganisationen Svensk Cyklings nyligen publicerade Cykeltrendrapporten 2014 där en av årets spaningar rör den ökade medvetenheten hos vintercyklister.

–Rent generellt tar svensken bättre hand om sina cyklar numera. Eftersom trenden är att man lägger mer pengar på sitt cykelinköp, så lägger man också mer tid och pengar på underhåll som servicearbeten inför vintern. Det ökar cykelns livslängd, säger Berit Gibbs på branschorganisationen
Cykel Motor och Sportfackhandlarna.

Förutom dubbdäck och service säljs även belysning, reflexvästar, hjälmar, varma handskar och tunna vindmössor att ha under hjälmen riktigt bra även denna vinter.

– Säkerhet och komfort är nyckelorden för den moderna vintercyklisten, och för det krävs rätt utrustning. Att svenska cyklister blir allt mer medvetna och kunniga ser jag som ett glädjande tecken på att cykelkulturen i landet stärks för varje år, säger Klas Elm, ordförande i branschorganisationen
Svensk Cykling.

Vintercyklandet i Sverige har alltså etablerats på allvar under senare år, och mellan 2012 och 2013 noterade Sifo en liten ökning – hela 18 procent av svenskarna vintercyklar numera minst en dag i veckan, många cyklar dagligen.

Cykeltrendrapporten 2014 kan laddas ner i sin helhet här:
http://www.cykelsmart.se/wp-content/uploads/2014/11/Cykelrapport_SvenskCykling_2014_WEB.pdf

För mer information, vänligen kontakta:

Klas Elm, ordförande Svensk Cykling, tel 0704-58 01 08,

För

Svensk Cyklings Cykeltrendrapport: Fortsatt försäljningsökning – cykeln nu en självklar del av svenskens vardag

26 november, 2014

Försäljningen av cyklar ökar för tredje året i rad och har sedan 2011 stigit med nära 17 procent. Svensken nöjer sig inte längre med en enda hoj – och vill dessutom ha cykeln personligt stylad. Dessa resultat och många andra spaningar presenteras i branschorganisationen Svensk Cyklings färska trendrapport.

Cykeltrendrapporten (kan laddas ned, se nedan) sammanfattar spaningar som branschorganisationen Svensk Cykling gjort under det gångna året. Flera av de fakta och trender som presenteras i rapporten har en sak gemensamt: de är uttryck för att cyklandet i Sverige blivit ett naturligt och viktigt inslag i svenskt vardagsliv.

Bland annat bekräftas att det säljs allt fler cyklar i landet. Nya siffror som presenteras visar en ökning på cirka fem procent det senaste året jämfört med föregående säsong. Ökningen de senaste tre åren är nära sjutton procent.

Cykeltrendrapporten konstaterar också att:

• Cykeln har blivit en problemlösare.
• Allt fler skaffar en andracykel.
• Begreppet förmånscykel har kommit för att stanna.
• Svenska cyklister vill ha bekväma lättcyklade cityhybrider – men gärna personligt stylade!

– Vad vi ser är en cykelkultur som övergått i en mer mogen fas. När allt fler väljer hojen före bilen, och en imponerande stor andel svenskar gör det året runt dessutom, stärks cyklandets roll i samhället, säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling.

Cyklandet i de svenska storstäderna ökar, åtminstone om man ska tro på trafikkontoren i landets tre största städer. Men mätmetoderna skulle kanske behöva en rejäl översyn. Cykeltrendrapporten försöker att reda ut begreppen i kapitlet ”Oreda i storstädernas cykelstatistik”.

I många svenska kommuner pågår för övrigt ett målmedvetet och ambitiöst arbete för att möjliggöra en ökad andel cykelpendlare. Malmö är idag den stad som går i bräschen för en modern syn på urban cykelkultur. Följdriktigt blev kommunalrådet Karolina Skog (MP) årets mottagare av Svensk Cyklings politikerpris, som presenteras mer utförligt i Cykeltrendrapporten.

I Svensk Cyklings uppdrag ligger också att hålla ett kritiskt öga på förutsättningarna för ett ökat cyklande i landet. Som ett logiskt led i det arbetet ligger till exempel den granskning av statens satsning på infrastruktur under de kommande tio åren, som trafikforskaren Krister Spolander gjort i samarbete med Svensk Cykling.

För den som hade hoppats på en rejäl satsning på cykelinfrastruktur är den läsningen tyvärr nedslående. I rapporten presenteras hela listan över statens cykelsatsningar, län för län.

Den färska trendrapporten innehåller också fakta om svenskens cykelvanor från den Sifo-undersökning som gjorts på Svensk Cyklings uppdrag.

Här kan du ladda ner hela rapporten!

För mer information, kontakta:
Klas Elm, ordförande Svensk Cykling, tel 0704–58 01 08

Regeringens förslag om stöd till kommunala klimatinvesteringar mm: Öppnar för cykelinvesteringar

10 november, 2014

Efter åtta års stiltje återinför nu den nya regeringen kommunala stödprogram för klimatinvesteringar – tidigare LIP och KLIMP – och ett stadsmiljöprogram. Sammanlagt ska 4 miljarder satsas under mandatperioden. Kommunerna kommer nu att direkt kunna söka medel för lokala åtgärder som reducerar koldioxidutsläppen från bl a trafiken. Detta skriver av Stefan Löfven och Åsa Romson i DN Debattden 21 oktober och återfinns i budgetförslaget som den nya samarbetsregeringen lagt fram.

Cykelorganisationerna kan nu säga att äntligen har regeringen lyssnat på oss!

Under nu nästan tre år har Svensk Cykling, Naturskyddsföreningen, Cykelfrämjandet och TRAMPKRAFT gemensamt arbetat för en bättre infrastrukturpolitik för cyklingen. Den fråga vi främst lyft fram har just gällt en särskild statlig investeringsram, en cykelpott för medfinansiering i de kommunala planeringssystemen. Det har vi gjort i debattartiklar, utredningar och skrivelser till den tidigare regeringen och riksdagen.

Vi har hävdat att bristerna i cykelinfrastrukturen kommer att kvarstå minst ett halvt sekel om inget görs. Trots många politiska markeringar i de transportpolitiska besluten sedan början av 2000-talet, och trots myndigheternas många handlingsstrategier och planer där betydelsen av ökad cykling lyfts fram på ett helt annat sätt än tidigare, har cykeln hittills bara fått småpengar, mindre än en (1) procent av infrastruktursatsningarna som den gamla riksdagen nyligen beslutade om. För att bygga ifatt decenniers underlåtenheter behövs minst fem gånger så mycket.

Samverkan mellan staten och kommunerna behöver därför utvecklas för att tillgodose de oskyddade trafikanters behov av säkra och framkomliga cykelvägar i både små och stora kommuner. Vi har under åren som gått sett att de nationella och regionala planeringssystemen nästan uteslutande resulterat i investeringar i tung motorinfrastruktur runt om i landet.

Nu finns det en chans att bryta denna ensidighet. Regeringens förslag öppnar nu för riktiga satsningar på ökad och säkrare cykling. Men detta är bara ett första steg, än så länge. Vi kommer att noga följa hur detta utformas i sina detaljer så att cykelns länge eftersatta behov äntligen får en chans att bli tillgodosedda.

 

Klas Elm, Svensk Cykling

Krister Spolander & Claes Unge, Trampkraft

Lars Strömgren, Cykelfrämjandet

Sven Hunhammar, Naturskyddsföreningen

 

Cykelstölderna halverade på tjugo år

2 september, 2014

Cykelstölderna i landet har ökat det senaste året. Men under de senaste tjugo åren har antalet cykelstölder nära halverats.

– Den långsiktiga trenden är glädjande, men det går att göra mer för att minska antalet stölder. Kommuner och arbetsgivare kan göra mer, och den enskilda cyklisten kan göra livet lite svårare för cykeltjuvar, säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling.

1994 stals 119 802 cyklar i hela landet, under 2013 stals 66 089 cyklar, en minskning med 45 procent, nästan en halvering av cykelstölderna på tjugo år alltså. Under det senaste decenniet, mellan åren 2004-2013 minskade andelen cykelstölder med sju procent i hela landet.

Idag ligger nivåerna under 70 000 anmälda cykelstölder, alltså en halvering sedan 1990-talet. Det har heller inte stulits så få cyklar sedan mätningarna började göras 1975. Det visar en granskning av Brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik för anmälda cykelstölder i landet som branschorganisationen Svensk Cykling låtit göra.

Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling, ser flera orsaker till att cykelstölderna minskat så drastiskt över tid:

– Allt fler cyklar oftare, och cykeln har blivit ett viktigt transportmedel snarare än fritidsnöje. Därmed har vi helt enkelt blivit duktigare på att ta hand om våra cyklar, lärt oss hur man låser fast cyklarna med mer stöldsäkra lås.

Klas Elm tror också att det faktum att många kommuner och arbetsgivare skapar fler och säkrare cykelparkeringar är gynnsamt för utvecklingen.

– Mycket bra har gjorts men det kan göras mycket mer. Malmö Stads satsning på cykelgaraget Bike & Ride vid Centralstationen är föredömligt, och man kan hoppas att fler kommuner följer det goda exemplet.

På senare år ligger siffrorna för cykelstölderna relativt jämnt. Vissa år ökar cykelstölderna i några län och minskar samtidigt i andra län.

Enligt Brå är det nämligen vanligare att cykeln stjäls på allmän plats, snarare än i hemmet. Allra vanligast är cykelstölder i städer med högskola och universitet.

Det finns några viktiga saker att tänka på för cyklister som vill göra livet svårare för cykeltjuvar. Här är checklistan:

  1. Lås fast cykeln ordentligt, ramen ska vara fastlåst i cykelstället.
  2. Använd ett bra lås som är godkänt av Stöldskyddsföreningen. Fråga din lokala cykelfackhandlare om du är osäker.
  3. Lås fast lättstulna delar.
  4. Registrera och stöldskyddsmärk cykeln.

För mer information, vänligen kontakta:
Klas Elm, ordförande Svensk Cykling 0704 – 58 01 08

Nationell satsning för att fler elever ska gå och cykla till skolan!

25 augusti, 2014

Undersökningar visar att om elever själva får välja så tar de sig helst till och från skolan för egen maskin. Ändå skjutsas de idag som aldrig förr. Det farliga trafikkaoset som uppstår runt skolor i samband med avlämning och hämtning, har kommit att bli ett omdebatterat problem. Både utifrån hälso-, miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.

Gå och cykla till skolan är en nationell utmaning som arrangeras för nionde året i rad och vänder sig till Sveriges alla elever och pedagoger i år F-6. Förra året deltog över 30 000 elever i utmaningen och bakom aktiviteten står Trafikkalendern i nära samarbete med Svensk Cykling.

- ”Gå och cykla till skolan” bygger på en god samverkan med kommuner och skolor. Målsättningen är att bilåkandet till och från skolan minskar och att fler föräldrar, elever och pedagoger upptäcker fördelarna med alternativa färdsätt, meddelar projektledare Camilla Bergholm från Trafikkalendern.

Klas Elm, som är ordförande i Svensk Cykling, förespråkar bilfria zoner runt landets grundskolor.

- Vi stödjer Gå och cykla-kampanjen helhjärtat. Att kunna ta sig till skolan för egen maskin, som att gå eller cykla, borde vara en rättighet för alla elever. Men det är vi vuxna som är problemet, säger Klas Elm.

Tävlingen pågår under september och oktober. Skolor väljer själva vilka två veckor under denna period man vill vara med och delta. Genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan samlar man ihop så många respoäng som möjligt. Den skola som samlar in flest poäng i förhållande till antalet deltagare vinner 15 000 kronor. Precis som tidigare år tävlas det om priser värda mer än 50 000 kronor. Inte bara skolan har chans att vinna priser, utan även klasser, pedagoger och enskilda elever.

Anmälan till utmaningen görs direkt via webbsidan www.gaochcykla.se. Där finns också övrig information om priser, regler och roliga aktiviteter. Man kan också följa utmaningen på Facebooksidan ”Gå och cykla till skolan”.

Kontakt

För frågor och mer information kontakta Camilla Bergholm e-post camilla.bergholm@trafikkalendern.se eller ring 0706-82 11 56.

Om Trafikkalendern

Trafikkalendern är sedan 24 år utgivare av ett omfattande läromedel om trafiksäkerhet för barn, som riktar sig till årskurserna F-6. Alltså samma målgrupp som ”Gå och cykla till skolan” vänder sig till. Mer information om Trafikkalendern finns på www.trafikkalendern.se

Om Svensk Cykling

Svensk Cykling är en branschorganisation vars syfte är att få fler svenskar att cykla oftare. Den som cyklar regelbundet får bättre hälsa och bättre ekonomi – samtidigt som man med varje tramptag bidrar till en bättre miljö. Svensk Cykling arbetar med information och opinionsbildning för att stegvis utveckla cyklingen till en ny folkrörelse. Mer information om Svensk Cykling finns på www.svenskcykling.se

Umeå svensk vinnare i Cykelkampen

27 juni, 2014

Umeå har tilldelats priset som Sveriges bästa cykelstad, som bästa svenska stad i tävlingen European Cyckling Challenge. Bakom framgången ligger stadens cyklisters stora engagemang – tillsammans har man cyklat nära 7 600 mil, mer än ett varv runt jorden.

I år deltog Umeå för första gången men cyklade ändå till sig en fin sjätteplats i Europa, och bäst av alla deltagande svenska städer. En procent av Umeås befolkning har ställt upp och cyklat för Umeå. Med 1143 medlemmar i laget cyklade Umeåborna totalt 75 999,77 km, eller nära 76 00 mil. Skulle alla dessa resor istället gjorts med bil, motsvarar det koldioxidutsläpp upp till cirka 15 400 kg.

Klas Elm, ordförande i branschorganisationen Svensk Cykling, delade under fredagen ut priset som Sveriges bästa cykelstad i European Cycling Challenge till Umeå.

– Umeå är en bra stad att cykla i och det är med glädje jag delar ut priset till en av Sveriges bästa cykelstäder och stadens alla cyklister, säger Klas Elm.

Under hela maj månad har cyklister från 32 olika städer registrerat sina cykelsträckor och bland de lag som hamnade i toppen finns Umeå. Umeå kom dock på andra plats när det gäller antal kilometer per tusen invånare, slagen bara av Telsiai District i Litauen. Det står utom allt tvivel att cyklisterna i staden gått in med stor entusiasm i tävlingen.

– Vi är djupt imponerade över deltagarnas insats. Detta är ytterligare ett bevis på att Umeå ligger i framkant som cykelstad, säger Emma Ödling, projektledare Be Green Umeå

The European Cycling Challenge – eller Cykelkampen som den kallas i Sverige, – är en årligen återkommande tävling där städer i Europa utmanar varandra om vem som kan cykla längst. Cykelkampen går ut på att den stad som cyklar flest mil vinner. Bäst i Europa, och därmed vinnare av hela tävlingen blev Warszawa.