Malmöpolitikern Karolina Skog årets vinnare av Svensk Cyklings politikerpris: ”Tongivande i landets främsta cykelstad Malmö”

2 april, 2014

Karolina Skog (MP), kommunalråd i Malmö är årets mottagare av Svensk Cyklings politikerpris. Branschorganisationen Svensk Cykling delar årligen ut ett pris till en politiker som under det senaste året utmärkt sig särskilt för att ha verkat för att lyfta fram cyklingens positiva effekter.

Svensk Cykling delar varje år ut ett pris till den politiker som under det senaste året verkat för att lyfta fram cyklingens positiva effekter för folkhälsa, miljö och trafiksituation. Årets upplaga av Svensk Cyklings politikerpris går till Miljöpartiets kommunalråd i Malmö, Karolina Skog.

Hennes politiska arbete i Malmö präglas av stor omsorg om att påverka staden i en hållbar riktning med klimatsmarta och yteffektiva transportmedel, där cykeln har en självklar roll i den utvecklingen.

Karolina Skogs engagemang för cykling är omvittnat och respekterat i vida politiska kretsar, och har aktivt bidragit till att Malmö tagit ledartröjan som en fullt utvecklad cykelstad i Sverige.

– Det är väldigt roligt att det arbete som gjorts med framkomlighet för cykling i Malmö uppmärksammats, att få det här priset känns som ett kvitto på att det går framåt. En cykelvänlig stad är en trevlig stad. Men jag ska fortsätta för att Malmö ska vara ledande i Sverige, och vara en av de europeiska städer som nämns som föredöme på cykelområdet, säger Karolina Skog, trafikkommunalråd i Malmö.

Svensk Cyklings ordförande Klas Elm tycker att valet av årets mottagare av politikerpriset kändes självklart:

– Det betyder väldigt mycket för en stad av Malmös storlek att en tongivande politiker har ett så uttalat och aktivt engagemang för cykling, och valet av Karolina Skog kändes både lätt och självklart, hon är en värdig mottagare av priset.

Svensk Cyklings motivering till valet av årets pristagare:

Karolina Skog har ett omvittnat starkt engagemang i cykelfrågor, som tar sig uttryck i ett resultatorienterat politiskt arbete med en övergripande ambition att skapa bästa möjliga förutsättningar för cykling i Malmö. I detta arbete har hon på satt cyklandets samhällsekonomiska förtjänster som energieffektivt, hälsosamt och ekonomiskt transportmedel i sitt rätta sammanhang.

Barnperspektivet är en viktig aspekt för varje modern cykelstad med självaktning. Karolina Skog har föredömligt formulerat sin vision om att tolvåringar i Malmö ska kunna cykla själva till skola, vänner och fritidsaktiviteter. Hennes driv i frågan om att stärka cykelpendling mellan Malmö och grannstaden Lund är ett annat exempel på hur hennes politiska arbete verkat för cykling i ett bredare sammanhang.

Att hon är en av de tongivande krafterna som profilerat Malmö som landets främsta cykelstad råder det inget tvivel om, och det gör henne till en värdig mottagare av Svensk Cyklings årliga politikerpris.

Fakta/ Tidigare mottagare av Svensk Cyklings politikerpris

2013: Kent Johansson
2012: Per Anckersjö
2011: Karin Svensson Smith
2010: Anneli Hulthén

För mer information, vänligen kontakta:
Klas Elm, ordförande Svensk Cykling 0704 – 58 01 08

Dags igen för Gå och cykla till skolan!

1 april, 2014

Det är åter dags för nationella utmaningen ”Gå och cykla till skolan”. Utmaningen syftar till att inspirera elever, pedagoger och föräldrar att välja resealternativ som bidrar till positiva effekter för hälsa, miljö och trafiksäkerhet.

Även i år välkomnar Trafikkalendern och Svensk Cykling alla elever i klass F-6 att följa med på en resa jorden runt… interaktivt. Det handlar förstås om Gå och cykla till klassen 2014.

Utmaningen går ut på att samla respoäng. Alla elever och pedagoger redovisar hur de tagit sig till och från skolan, där poäng har delats ut till dem som har gått, cyklat eller åkt kollektivt. Poängen samlaa in under två valfria veckor under hösten.

Anmälan görs på http://www.trafikkalendern.se

Regeringens cykelsatsningar mest tomma ord

29 januari, 2014

Regeringen säger sig vilja öka satsningarna på cykling, men minskar relativt sett resurserna.
– Med nuvarande takt tar det ett halvt sekel innan svensk cykelinfrastruktur är utbyggd till acceptabel omfattning, säger trafikexperten Krister Spolander, som i en ny rapport granskat den statliga transportpolitiken.

Cyklingen får ännu mindre del av de statliga resurserna än vid förra planeringstillfället, ytterst blygsamma 7 promille, och det är tveksamt om det nominella tillskottet ens räcker till kostnadsfördyringarna. Det är slutsatsen som dras i rapporten där Krister Spolander analyserat hur mycket pengar som egentligen avsatts för cykelinfrastruktur fram till 2025, av de totalt 522 miljarder som staten satsar på transportinfrastruktur under perioden.

Han har analyserat förslagen till de 21 länstransportplanerna och den nationella transportplanen för att klarlägga hur mycket som egentligen ska satsa på cykel fram till 2025. De planerade insatserna är på tok för små, och dessa försämras ytterligare på grund av kravet på kommunal medfinansiering av cykelvägar i det statliga vägnätet.

Dessutom är satsningarna baktunga eftersom att hälften ligger först efter 2020. Erfarenhetsmässigt har cykelpengarna då krympt med en fjärdedel, i en del län med hälften. Så det är inte bara blygsamhet som präglar den statliga cykelsatsningen, utan också osäkerhet om vad pengarna egentligen är värda.

Klas Elm, ordförande i branschorganisationen Svensk Cykling som medfinansierat rapporten, skräder inte orden:

– Regeringens vackra ord om att satsa på cykling, som ett samhällsekonomiskt lönsamt projekt för folkhälsan, miljön och trafikeffektiviteten, väger fjäderlätt när man inser hur små resurserna till cyklingen blir i slutänden. De verkliga satsningarna för cyklingen uteblir, och därmed lämnar man cyklingen i bakvattnet för överskådlig framtid, säger han.

I Cyklingsutredningen (SOU 2012:70) som regeringens hänvisar till slås fast att förbättrad cykelinfrastruktur är den enskilt viktigaste åtgärden för att öka cykelresandet.

– Jämför man den statliga satsningen på cykel i Sverige, 32 kronor per invånare och år de kommande tolv åren, med Danmark där motsvarande nivå på satsningarna är fem eller sex gånger större, så får man en tydlig bild av den verkliga ambitionsnivån. Med den här takten dröjer det minst 50 år innan svensk cykelinfrastruktur är utbyggd till acceptabel omfattning, säger Krister Spolander, trafikexpert som tidigare arbetat vid Statens väg- och trafikinstitut och programchef på Statistiska Centralbyrån.

Genomgången av länstransportplanerna som redovisas i rapporten talar sitt tydliga språk:

– I Stockholms län uppskattar man att det skulle kosta 2,2 miljarder att bygga ut det regionala cykelnätet till lägsta godtagbara standard. Den statliga satsningen i Stockholms länsplan fram till 2025 uppgår till drygt 0,7 miljarder – knappt en tredjedel av behovet.

Skåne län är ett annat exempel. I Skånes transportplan sägs att 3-4 miljarder kronor krävs för att göra Skåne till en cykelregion, inkluderat såväl statliga som kommunala vägnätet. Men den planerade satsningen uppgår bara till en tiondel.

De alldeles för blygsamma satsningarna beror på att planeringsmodellen är gjord för nationell och regional transportinfrastruktur, medan cykel är ett utpräglat lokalt färdmedel, menar Spolander:

– Den framgångsrika danska modellen där enskilda kommuner direkt söker statlig medfinansiering för cykelåtgärder utan att gå via den regionala nivån hade varit önskvärd, säger Krister Spolander.

Ansvarig för statens cykelpolitik är infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Ladda ner rapporten i sin helhet här.

För mer information, vänligen kontakta:

Klas Elm, 0704-58 01 08, elm@branschbolaget.se, www.svenskcykling.se

Krister Spolander, 070-421 70 36, krister@spolander.se, www.spolander.se

Vintercykling fortsatt hett – dubbdäck och vinterservice rekordökar

14 januari, 2014

Försäljningen av dubbdäck till cyklar rekordsäljer i vinter, och alltfler lämnar in cykeln på service inför vintern.
– Nästan en femtedel av svenskarna vintercyklar numera, och det har fött en större medvetenhet hos cyklisterna, säger Klas Elm, ordförande i branschorganisationen Svensk Cykling.

Att vintercyklandet etablerat sig i Sverige är ett faktum, och nu märks också en större medvetenhet hos vintercyklisterna. Inte minst genom försäljningen av dubbdäck, som ökar även detta år.

– Det våra medlemmar säger är att man hittills sålt i princip lika många däck som man gjorde under hela förra vintersäsongen. Och då återstår ju mycket av vintersäsongen, så det lär bli rekordförsäljning av dubbdäck i år, säger Berit Gibbs på branschorganisationen Cykel Motor och Sportfackhandlarna.

Trots att förra årets vinter var osedvanligt kall och snöig runt om i landet minskade inte vintercyklandet, tvärt om. Mellan 2012 och 2013 noterade Sifo till och med en liten ökning – hela 18 procent av svenskarna vintercyklar numera minst en dag i veckan.

Ett annat tecken på att allt färre svenskar ställer in cykeln för vinterförvaring är det ökade intresset för att lämna in cykeln för vinterservice hos fackhandeln:

– Kunderna har blivit bättre på att planera sina servicearbeten inför vintern. Över huvud taget tar kunderna bättre hand om cyklar numera. Lägger man mycket pengar på en cykel ser man till att underhålla den, det ökar cykelns livslängd, säger Berit Gibbs.

Förutom dubbdäck och service säljer sådant som belysning, reflexvästar, hjälmar, varma handskar och tunna vindmössor att ha under hjälmen extra bra denna vinter.

– Trots att vintern inte riktigt kommit igång ännu så ser vi en klar ökning av vintertillbehörsförsäljningen, särskilt i de större städerna. Våra medlemmar pratar överhuvudtaget mycket mer vintercykling med kunderna idag än för fem-sex år sedan, säger Berit Gibbs.

Klas Elm, ordförande i branschorganisationen Svensk Cykling är glad men knappast förvånad över utvecklingen:

– Att cykla är ett smart och hälsosamt sätt att ta sig fram på, och det vill man göra året runt. Men i takt med att allt fler vintercyklar märker man att rätt utrustning är a och o för att det ska fungera bra, säger Klas Elm.

Det kan vara en god idé att då och då lämna in cykeln för en professionell service inför vintersäsongen till exempel. Men mycket kan man göra själv.  Svensk Cykling har en enkel checklista som visar det viktigaste en vintercyklist bör hålla koll på inför vintern.

Svensk Cyklings guide: Så håller du cykeln i vinterskick

  • Allt blir smutsigare vintertid och då ökar slitaget. Sköt om din cykel – rengör den och smörj kedjan ofta.
  • Se till att du har bra bromsar – och kolla dem ofta. De ska fungera även när det är slaskigt eller isigt ute.
  • Använd stänkskärmar. Det finns smidiga varianter att ta av och på vid behov.
  • Använd gärna dubbdäck, och se till att inte ha allt för högt lufttryck. Då får du bättre fäste.
  • Ett värmande sadelskydd är ett bra alternativ i stället för cykelbyxor.
  • Se till att ha rengjorda lampor och reflexer. Att synas är extra viktigt i vintermörkret.

Elever har cyklat och gått sex varv runt jorden!

20 december, 2013

Nationella skolutmaningen Gå & cykla till skolan har nu avgjorts. Vinnaren i årets utmaning blev Smedslättsskolan i Stockholm. Stort Grattis! Totalt har närmare 32 000 elever och lärare från 100 kommuner deltagit och tillsammans har de gått och cyklat motsvarande sex varv runt jorden.

“Hela Sverige är på sätt och vis vinnare, eftersom deltagarna genom sin insats bidragit till att min- ska koldioxidutsläppet med 45 000 kilo”, säger projektledaren för Gå & Cykla, Camilla Bergholm.
Utmaningen arrangeras för åttonde året i rad och vänder sig till Sveriges alla skolor från förskole- klass till årskurs sex. Skolorna ska under två val- fria veckor på hösten samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.
Syftet med utmaningen är att entusiasmera elever, föräldrar och pedagoger till smartare och sundare transporter till och från skolan. Målet är att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer.
Vinnaren har tilldelats en prissumma på 15 000 kronor. Totalt har priser för över 50 000 kronor delats ut. “Bästa klass” i utmaningen blev Klass 3-4 i Össjö skola – Ängelholm.
Tävlingen introducerades av Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) redan 2005. År 2013 övertogs arrange- manget av Trafikkalendern – Sveriges största läromedel med tema barn och trafik – i fortsatt samarbete med branschorganisationen Svensk Cykling.
“Det är roligt att så många skolor och kommuner har anammat konceptet med att Gå och cykla till
skolan. Det är något som gynnar alla”, menar Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling.

Höstens populära utmaning Gå & cykla till skolan kommer under vårterminen att kompletteras med ytterligare en aktivitet som kallas för Gå & Cykla med klassen. Mer information om den sistnämnda aktiviteten skickas ut i början av det nya året.
Skolplaceringar 1-10:
1.    Smedslättsskolan – Stockholm
2.    Tukinkisuando friskola – Kiruna
3.    Persbergs friskola – Filipstad
4.    Sågtorpsskolan – Nacka
5.    Klubbgärdsskolan – Piteå
6.    Vårbyskolan – Huddinge
7.    Hagaskolan – Örebro
8.    Lilla Sätraskolan – Gävle
9.    Munksunds skola – Piteå
10.    Klastorpsskolan Stockholm

För mer info:
Camilla Bergholm 
tfn 0706-82 11 56 camilla.bergholm@trafikkalendern.se
Klas Elm, Svensk Cykling tfn 0704-58 01 08 info@svenskcykling.se

Ny rapport: Därför sviker staten cyklingen

20 november, 2013

Staten sviker de svenska cyklisterna. Trots alla vackra ord och storstilade planer har utvecklingen fastnat i byråkratiska pärmar, medan bilen fortsätter rulla i prioriterade hjulspår.

Det hävdar trafikexperten Krister Spolander som i en färsk rapport blottlägger cyklisternas marginalisering i den statliga transportpolitiken.

– Man häpnar över hur stort glappet är mellan ord och handling. Det är mycket snack och väldigt lite cykelverkstad, säger Spolander som tidigare arbetat som forskningsledare vid Statens väg- och trafikinstitut och programchef på Statistiska Centralbyrån.

De senaste fem åren har gång- och cykeltrafik tilldelats mindre än en procent av de totala investeringarna på nationell nivå. Enligt Krister Spolander används dessutom cykelpengarna ofta för att täcka underskott i stora infrastrukturprojekt för motortrafik. Ett nästan övertydligt exempel är de ambitiösa planer på ett regionalt cykelvägnät för Stockholms län som presenterades år 2002 – och som tio år senare resulterat i att endast en (1) procent av projektet genomförts.

– Man kan räkna med att hälften av pengarna som avsätts för cykelåtgärder helt enkelt försvinner, konstaterar Krister Spolander som ägnat mycket tid åt att skärskåda det faktiska utfallet av cykelinsatserna på såväl nationell som regional och lokal nivå.

Han menar att de svaga resultaten av satsningar på cykling till stor del beror på ett systemfel, där aldrig så vällovlig nationell och regional planering kolliderar med den lokala verkligheten. Cykling är ett utpräglat lokalt färdmedel för kortare avstånd, oftast inom en och samma kommun, medan de statliga medlen för ökad cykling fastnar på regional nivå och når inte kommunerna där den mesta cyklingen äger rum.

– Kommunerna har extremt små resurser att satsa på utbyggnad av cykelinfrastrukturen, säger Spolander som föreslår en ny modell där stat och kommuner samarbetar.

Om enskilda kommuner kunde söka statlig medfinansiering för sina cykelinvesteringar skulle man få cykelhjulen att snurra fortare – och utan inblandning av bromsande mellanhänder som regionförbund eller länsstyrelser.

– En sådan modell infördes i Danmark för några år sedan och visade sig bli en riktig vitamininjektion, säger Krister Spolander.

Svensk Cykling med ordförande Klas Elm har tagit del av Spolanders rapport:

– Det är bitvis nedslående läsning som borde fungera som en väckarklocka för både regering och riksdag. Om man menar allvar med pratet om cyklingens betydelse för transporter, trafikmiljö och folkhälsa måste det till helt nya tag. Under våren 2014 ska regeringen besluta om nya nationella och regionala transportplaner. Det ska bli spännande att se hur mycket regeringens ord om vikten av ökad cykling egentligen är värda.

För mer information, vänligen kontakta:

Klas Elm, 0704-58 01 08, elm@branschbolaget.se, www.svenskcykling.se Krister Spolander 070-421 70 36, krister@spolander.se, www.spolander.se

Hela rapporten finns här:

Statlig_cykelpolitik_rapport_Spolander_nov_2013

Ny rapport från Svensk Cykling: Svenska kommuner får underkänt i cykelfrågor

13 november, 2013

Majoriteten av landets största kommuner får underkänt för hur de planerar för cykelsatsningar. De nationella målen om ökat cyklande kommer därmed knappast att uppfyllas.

Det visar en kartläggning av 30 kommuner, inklusive de 25 största, som branschorganisationen Svensk Cykling låtit Sweco göra.

Syftet med rapporten var att kartlägga kommunernas långsiktiga strategi och förutsättningar att utveckla cykeltrafiken. Rapporten bygger på en genomgång av hur cykelfrågor hanteras i översiktsplaner och förekomsten av en cykelplan hos kommunerna, samt hur uppdaterade dessa är.

En antagen översiktsplan är viktig som det högsta bindande beslutet när det gäller strategier för hur kommunen ska efterleva uppsatta mål och inriktningar.

Studien har undersökt landets 25 största kommuner, samt även Varberg, Trelleborg, Kalmar, Östersund och Luleå.

Bara två kommuner, Malmö och Linköping, får godkänt när det gäller hur cykeltrafik hanteras i de kommunala översiktsplanerna enligt Svensk Cyklings rapport.

Övriga 28 kommuner får enligt samma rapport underkänt betyg i fråga om just långsiktig strategi för att säkerställa att cykeltrafiken ges goda förutsättningar i kommunens transportsystem.

Går man på slutbetyget hamnar Malmö, Linköping, Karlstad, Luleå, Halmstad och Uppsala i topp. Däremot får Borås, Kristianstad, Trelleborg, Gävle, Umeå och Jönköping sämst betyg. Borås är den enda kommun som får en nolla i betyg på den femgradiga betygsskalan.

Endast 57 procent av de undersökta kommunerna har en cykelplan från 2008 eller senare. Endast var femte undersökt kommun har pekat ut cykel som ett fokusområde eller satt upp mål för cykeltrafiken i kommunen. Endast 27 procent av de undersökta kommunerna anger cykling som en del av kommunens vision.

– Det finns en stor medvetenhet om att cyklandet måste öka i kommunerna, men i många fall saknas en tydlig styrning och riktig handlingskraft, säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling.

Fakta/Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens viktigaste dokument när det gäller övergripande planering av markanvändning och miljö. Översiktsplanen ger kommunen ramar och inriktning för hur marken ska användas och hur kommunen ska utvecklas hållbart på lång sikt.

Fakta/Cykelplan

Cykelplan är ett viktigt dokument för planering och genomförande av åtgärder på cykelvägnätet. Cykelplanen skapar möjlighet till bättre villkor och prioritering för ökad och säker cykeltrafik, och bör hållas uppdaterad för att fungera som ett stödjande dokument i det dagliga arbetet i kommunerna.

Trendbrott för cykel som förmån

1 november, 2013

Svenskarna har blivit ett cyklande folk. Nya siffror visar att var femte svensk cykelpendlar. Intresset för förmånscyklar ökar nu i Sverige, såväl hos arbetsgivare som blannd. anställda. Det visar Svensk Cyklings undersökning hos några av landets ledande cykelfackhandlare.
– Det är definitivt ett trendbrott, säger Klas Elm, ordförande i branschorganisationen
Svensk Cykling.

Som anställd är det möjligt att få fri cykel som förmån från arbetsgivaren. Man betalar då enbart skatt på förmånen och sparar en rejäl slant. Arbetsgivaren kan även stå för rörliga kostnader som reparationer, service och försäkring. Vad förmånen är värd på öret beror på vad cykelköparen betalar i skatt och värdet på cykeln, men det finns pengar att spara för den anställde.
– Förmånscykeln är win-win! Förutom att den anställda sparar pengar så är vinsten framför allt att arbetsgivare får friskare personal säger Klas Elm, ordförande Svensk Cykling.

Från att tidigare nästan varit en okänd möjlighet märker landets största cykelhandlare att kunderna nu i allt större utsträckning börjat upptäcka och intressera sig för avdraget.

– Det stämmer att vi får allt fler förfrågningar i butikerna. Ofta från personer som har ett stillasittande jobb och som vill få igång vardagsmotionen med cykelpendlande, säger Ted Kottulinsky, VD för Cykloteket.

Robert Arvidsson, marknadschef Team Sportia, har samma upplevelse av ett ökat intresse för förmånscykel:

– Våra butiker får allt fler frågor runt möjligheterna med tjänstecykel än tidigare. Det viktiga nu är att  ytterligare öka kunskapen hos både arbetsgivare och arbetstagare för att båda parter ska kunna dra nytta av de positiva hälsoeffekter som följer av detta.

Liknande tongångar hörs hos Sportsongruppen:

– Det är ett klart ökat intresse för förmånscykel, det märker vi ute i butikerna, säger Lars Haglund, VD Sportson.

Exempel från landets kommuner visar också på ett trendbrott. Tidigare i år inledde Göteborgs Stad ett försök med ett nytt system för personalcyklar. Det kunde ske efter att kommunfullmäktige beslutat att införa en cykelförmån för anställda i kommunen. Förmånen består av två delar – ett cykelbidrag som arbetsgivaren betalar och en personalcykel som man själv bekostar via en månadsavgift. Andra exempel finns från Linköping och Jönköping.

Fakta: Förmånscykel – ett räkneexempel.
Inhandlas exempelvis en cykel till ett värde av 7 000 kronor betalar konsumenten endast 2 800 kronor och detta över fem år vilket ger en månadskostnad på 47 kronor som dras från lönen (vid 32 % skatt). Konsumenten har alltså i det här fallet sparat 4 200 kronor.

LADDA NER PDF HÄR:

Skatteregler för tjänstecykel

SIFO: Var femte svensk cykelpendlar dagligen

11 oktober, 2013

Svenskarna har blivit ett cyklande folk. Nya siffror visar att var femte svensk cykelpendlar dagligen, och nästan hälften av alla svenskar använder cykeln för motion under sommarhalvåret.
Det visar en ny Sifo-undersökning gjord på uppdrag av branschorganisationen Svensk Cykling.

Cykeltrenden håller i sig i Sverige. Andelen cykelpendlare ligger stabilt högt under sommarhalvåret: var femte svensk, eller 19 procent, cykelpendlar minst fyra dagar i veckan till skola, jobb eller universitet. Nästan var tredje svensk, eller 28 procent, tar cykeln till jobb, skola eller universitet minst en dag i veckan, enligt den nya Sifo-undersökningen.

Under vinterhalvåret fortsätter dessutom många svenskar att cykla – hela 18 procent, eller en knapp femtedel av befolkningen, cykelpendlar en eller flera dagar i veckan, och hela elva procent cyklar minst fyra dagar i veckan under vinterhalvåret.

På senare tid har också intresset för cykling som motion exploderat i landet. Det märks inte minst i det massiva intresset för cykelmotionslopp i landet. Sifo-undersökningen bekräftar tydligt denna trend – hela 44 procent av svenska folket, nära hälften alltså, använder cykeln som motionsredskap minst en dag i veckan.

Att så många cyklar idag räcker dock inte om Sverige ska bli en riktig cykelnation enligt Svensk Cykling:

– Då måste kommuner, län och regioner på allvar börja leva upp till målen för ökat cyklande. Var femte cykelpendlar men endast småsmulor av pengarna går till utbyggnad och drift av cykelinfrastruktur. Alla talar sig numera varma för cykling, men det händer alldeles för lite, säger Klas Elm, ordförande Svensk Cykling.

Svenskar i alla åldrar över hela landet cyklar, men högutbildade cyklar ännu mer. I denna grupp cykelpendlar 34 procent minst en gång i veckan till skola, jobb eller universitet under sommarhalvåret, jämfört med genomsnittet där siffran alltså är 28 procent.

Fortsatt uppåt för cykelbranschen

30 september, 2013

Över en halv miljon cyklar har sålts under den gångna säsongen – och trenden är fortsatt stigande. Det visar nya siffror från cykelfackbranschen. Cykelförsäljningen ligger stabilt högt, och ökar till 555 000 sålda cyklar säsongen 2012/2013. Men det är på värdesidan som ökningen är störst.
– Svenskarna lägger alltmer pengar på sina cyklar, konstaterar Klas Elm, VD för branschorganisationen Svensk Cykling.

Cykeltrenden håller i sig i Sverige, det visar nya siffror från FoG, Svenska Cykelfabrikant och Grossist- föreningen. Cykelförsäljningen ligger stabilt högt, och ökar cirka tre procent till 555 000 sålda cyklar säsongen 2012/2013, som kan jämföras med föregående säsong då 540 000 cyklar såldes.

– Försäljningen är stabil och fortsätter att öka, även om det sker från en redan hög nivå då försäljningen ökat med cirka åtta procent ett par år i rad, säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling.

När det gäller omsättningen i pengar rapporterar cykelfackbranschen en ökning som är större än ökningen av antalet sålda cyklar.
– För allt fler svenskar har cykling blivit ett naturligt inslag i vardagen, vi blir mer kvalitetsmedvetna och kunniga och därför kostar man på sig dyrare och bättre cyklar och mer tillbehör, och snittpriset per cykel har fortsatt att öka, säger Klas Elm.
Detta bekräftas av cykelfackhandeln:
– Sportsongruppen, som består av 22 butiker, upplever sedan några år tillbaka en stadig ökning i om- sättningen årligen. Framförallt säljer vi dyrare cyklar, men det är även en tydlig ökning på cykeltillbehör och verkstadsarbeten, säger Lars Haglund, VD Sportson och tillägger:
– Det är ett tecken på att vår kundgrupp numera även köper cykel och tillbehör för sin hälsas skull, inte bara som ett billigt transportmedel.
En annan av Sveriges största kedjor i cykelbranschen, har samma erfarenhet:
– Trenden är att allt fler tar cykeln till jobbet, och då köper man en dyrare och lite finare cykel, gärna med lite roliga tillbehör, det märker vi tydligt i ökningen av omsättningen i förhållanden till antalet sålda cyklar. Idag är det inte helt ovanligt att man köper både en andra- och en tredjecykel, säger Gert Friberg, VD Tvåhjulsmästarna.
Den uppåtgående trenden hänger troligen också ihop med att också motions- och träningscyklandet ökat explosionsartat i landet.
– Cykeln ger gratis vardagsmotion samtidigt som man sparar tid under rusningstrafik, främst i de större städerna, men allt fler svenskar använder också cykeln som ett rent motionsredskap, och då vill man ha en andra cykel anpassad för sin träning, säger Klas Elm.